Prosiłem...

Napis na tablicy Instytutu Rehabilitacyjnego w Nowym Jorku

   Prosiłem Cię Panie o siłę, by zyskać powodzenie.
   Ty uczyniłeś mnie słabym, abym nauczył się słuchać.
    Prosiłem o zdrowie, aby dokonać rzeczy wielkich.
    Otrzymałem kalectwo, by spełniać rzeczy lepsze.
   Prosiłem o bogactwo, żeby być szcześliwym.
   Otrzymałem ubóstwo, żeby być mądrym.
    Prosiłem o władzę i znaczenie, by cenili mnie ludzie.
    Otrzymałem zależność, bym odczuł potrzebę Ciebie.
   Prosiłem o przyjaciela, żeby nie żyć samotnie.
   Ty dałeś mi serce, bym kochał wszystkich.
    Prosiłem o radość.
    Ty dałeś mi życie, bym radował się wszystkim.
   Nie mam niczego, z tego o co prosiłem.
   Ale mam wszystko to, czego się spodziewałem.
    I jakby wbrew mnie samemu moje niewyrażone prośby zostały wysłuchane.
    Jestem najhojniej obdarzony.

Strona główna