Anioły

Marek Chrzanowski


   Najukochańsi
   są aniołowie
   bez skrzydeł
   o ludzkich twarzach
   i kochanych oczach
   których Bóg
   do nas wysyła
   aby trzymali nas
   za rękę
   i zostawiali ciepły ślad
   na sercach


Strona główna