Babcia

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

   Za lat pięćdziesiąt siądzie przy fortepianie
   (będzie miała wówczas wiosen siedemdziesiąt cztery)
   babcia, co nosiła jumpery
   i przeżyła wielką wojnę nudną niesłychanie.

   Babcia, za której czasów jeździły tramwaje,
   samolot pierwszych kroków uczył się po niebie,
   a ludzie przez telefon mówili do siebie,
   nie widząc się nawzajem.

   Babcia pamiętająca Krakusa i Wandę,
   a w każdym razie Piłsudskiego i Focha,
   która się upajała jazz-bandem
   i odbierała listy od listonosza,

   której młodość zeszła marnie, bez kikimobilu,
   biofonu, wirocyklu i astrodaktylu,
   wpatrzona w film swój zblakły z uśmiechem tęsknoty,
   zagra na fortepianie staroświeckie fokstroty.

Wachlarz, 1927

Strona główna