Baudelaire

Rainer Maria Rilke


   Tylko poeta w sobie w całość zdźwięczył
   świat, co się w nas rozpada bez wytchnienia.
   Na piękno rzucił blask nieznanej tęczy,
   lecz, że sam jeszcze sławi co go dręczy,
   gruzy oczyścił, ruinę uwieńczył:
   I nawet moc niszcząca w świat się zmienia.

   Przełożył
   Mieczysław Jastrun


Strona główna