Błogosławieństwa naszych czasów

Jan Chryzostom


   Błogosławieni, którzy umieją śmiać się z samych siebie:
      nie przestaną nigdy się bawić.
   Błogosławieni, którzy umieją odróżniać mały kamień od wysokiej góry:
      unikną wielu przykrości.
   Błogosławieni, którzy umieją słuchać i milczeć:
      nauczą się wielu rzeczy nowych.
   Błogosławieni, którzy są wrażliwi na prośby innych:
      będą krzewicielami radości.
   Błogoslawieni będziecie wy,
   którzy umiecie strzec z wielką uwagą rzeczy błahych
   i ze spokojem rzeczy bardzo ważnych:
      zajdziecie daleko w życiu.
   Błogosławieni wy, którzy umiecie doceniać uśmiech i zapominać o doznanej nieuprzejmości:
      wasza droga będzie zawsze pełna słońca.
   Błogosławieni wy, którzy umiecie tłumaczyć z wyrozumiałością,
   nawet wbrew pozorom, postawy innych:
      będziecie uznani za naiwnych, ale jest to cena miłości.
   Błogosławieni, którzy wpierw pomyślą,
   zanim coś zrobią i wpierw się modlą, zanim coś pomyślą:
      unikną wielu niedorzeczności.
   Błogosławieni jesteście zwłaszcza wy, którzy umiecie rozpoznać Pana
   we wszystkich spotykanych ludziach:
      znaleźliście prawdziwe światło i prawdziwy pokój.

Strona główna