Boja

Maria Czerkawska


   Woła boja chrapliwym, ponurym, rozpacznym głosem:
   Uciekajcie, uciekajcie - nie mierzyć się wam z losem.

   Macie bezkres i brzeg, macie życie i ¶mierć w odmętach -
   Kogo¶, co nienawidzi, kocha, albo tylko pamięta.

   Płyńcie w któr±kolwiek stronę, jak±kolwiek b±dĽ drog± -
   Omijajcie mnie, co tonę i uton±ć nie mogę.


Strona główna