Pod Ben Bulben

William Butler Yeats (1865-1939)


   Tu, gdzie Ben Bulben łysy łeb obnażył,
   Yeats leży w Drumcliff na cmentarzu.

   Przy drodze wiekowy krzyż stoi,
   Utarty napis marmuru nie zdobi;
   Tylko na głazie wapiennym tej treści
   Wyryto słowa, które sam kazał umieścić:

   Tak samo chłodno spójrz
   Na życie i na śmierć
   Nie wstrzymuj konia, jedź!


Strona główna