Piosenka o żołnierskich butach

Bułat Okudżawa
tłum. W.Dąbrowski, A.Mandalian


   Znów buty, buty, buty, tupot nóg        a
   I ptaków oszalałych czarny wiatr          G d
   Kobiety stają u rozstajnych dróg          d a
   Piechocie odchodzącej patrzą w ślad     E7 a
   Czy słyszysz - werbel, werbel, werbel, werbel gra
   Żołnierzu żegnaj ją, przeżegnaj ją
   Odchodzi pluton, tylko mgła i mgła
   I tylko przeszłość nie zachodzi mgłą
   A męstwo nasze gdzie, na miły Bóg
   Gdy przyjdzie wrócić na rodzinny próg
   Kobiety za pazuchę kładą je
   Jak pisklę ukradzione nam we śnie
   A gdzie kobiety nasze, powiedz gdzie
   I gdy nadejdzie wytęskniony dzień
   Czekają w progu nas i wiodą tam
   Gdzie wszystko nasze ukradziono nam
   A nam nie łzy, nie załamanie rąk
   A my z nadzieją w nadchodzące dni
   A pośród pól żerują stada wron
   A pośród lat echami wojna grzmi
   I znów w zaułkach buty, tupot nóg
   I ptaków oszalałych czarny targ
   Kobiety stają u rozstajnych dróg
   W żołnierski, podgolony patrzą kark

Strona główna