Być ślepym

Wanda Bacewicz


   Zamknąć oczy
   uczyć się ciemności -
   każdą czynność
   pojmować na nowo

   Oto wysuwam rękę
   ostrożnie
   by nie skrzywdzić żadnego przedmiotu
   i siebie nie porazić
   i nie stracić odwagi -
   poznawać
   bez balastu łatwizny

   Przywrócić sobie wrażliwość
   zagubioną przez wieki


Strona główna