Hej, bystra woda

Autor nieznany

   Hej bystra woda, bystra wodzicka   C
   Pytało dziewcze o Janicka              F G C
   Hej lesie ciemny, wirsku zielony       G C
   Ka mój Janicek umilony?                 F G C

    Hej mój Janicku, miły Janicku
    Nie chodź po orawskim chodnicku
    Hej dość ty ześ już nagnał łowiecek
    Ostań przy dziewcynie kolwiecek!

   Hej powiadali, hej powiadali
   Hej ze Janicka porubali
   Hej porubali go Orawiany
   Hej za łowiecki, za barany.

    Hej mówiła ci miły Janicku
    Nie chodź po orawskim chodnicku
    Hej bo cie te orawskie juhasy
    Długie uz hań cekali casy

   Hej dziewce ślocha, hej dziewce płace
   Uz go Janicka nie obace
   U orawskiego zamecku ściany
   Leży Janicek porubany.

    Hej Madziar pije, hej Madziar płaci
    Hej u Madziara płacom dzieci
    Hej płacom dzieci, hej płace żona
    Hej że Madziara nima doma

   Hej dolom, dolom, od skalnych Tater
   Hej poświstuje halny wiater
   Hej poświstuje, hej ciska bidom
   Hej po dolinach chłopcy idom.

    Hej, to nieprawda, Janicek żyje
    Hej z góralami wódkę pije.

Strona główna