I coraz mniej...

Maria Dobrzyńska


   I coraz mniej wędrownych ptaków
   Przybywa do Kresowych granic
   Z zachodu, wschodu, z różnych szlaków
   Do porzuconych niegdyś stanic

   Do dawnych progów, których nie ma
   Do mogił porośniętych trawą
   Wciąż woła Was Ojczysta ziemia
   Przesiąkła Waszych Ojców sławą

   Przesiąkła krwią męczeńską braci
   Którzy za Kresy życie dali
   Od wieków za nie haracz płacim
   Żołnierze nasi na śmierć stali

   Nie nasza jednak była wola
   Los rzucił Was pod obce nieba
   Taka Polaków gorzka dola
   Że wciąż wędrować kędyś trzeba

   Czekamy Was Rodacy mili
   Że znów wrócicie do nas wiosną
   Czekamy tej radosnej chwili
   Niech stare ścieżki nie zarosną...


Strona główna