Na dom w Czarnolesie

Jan Kochanowski


   Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje
   Raczyż błogosławieństwo dać do końca swoje!
   Inszy niechaj pałace marmórowe mają
   I szczerym złotogłowem ściany obijają.

   Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym,
   A Ty mię zdrowiem opatrz i sumnieniem czystym,
   Pożywieniem ućciwym, ludzką życzliwością,
   Obyczajmi znośnymi, nieprzykrą starością.


Strona główna