Szczęście

sł. Bolesław Leśmian, wykonuje zespół "Stare Dobre Małżeństwo"

   Coś srebrnego dzieje się w chmur dali           C e (G) F C
   Wicher do drzwi puka, jakby przyniósł list      e F G
   Myśmy długo na siebie czekali
   Jaki ruch w niebiosach! słyszysz burzy świt?

       Ty masz duszę gwiezdną i rozrzutną
       Czy rozumiesz pośpiech pomieszanych tchnień?
       Szczęście przyszło. Czemuż nam tak smutno
       Ze przed jego blaskiem uchodzimy w cień?

   Czemuż ono w mroku szuka treści
   I rozgrzesza nicość i zatraca kres?
   Jego bezmiar wszystko w sobie zmieści
   Oprócz mego lęku, oprócz twoich łez...


Strona główna