Dawaj

Ks. Mieczysław Maliński

   Dawaj to, co masz, czym jesteś.
   Dawaj przedmioty, ale nade wszystko dawaj siebie,
   swoją opiekę, swoją pomoc, swoje współczucie.

   Dawaj póki czas, póki masz co dawać,
   póki masz rzeczy, póki masz siły,
   póki stać cię na serdeczną troskę,
   na współczucie, na uśmiech i radość.

   Dawaj swoją pomoc, dawaj siebie samego

     
    póki cię jeszcze trochę jest.

Strona główna