Dokąd idą?

Sully Proudhomme

(Literacki Nobel 1901)

   Nie idzie w niebo, kto z miłości ginie,
   Bo brak tam zmierzchu, co rozkosz osłania,
   A boska słodycz w wieczystej dziedzinie
   Mniej słodka ustom, niż miód całowania.

   Nie płonie także w piekielnej głębinie,
   Bo już się spalił płomieniem kochania,
   A ból i wzgarda w zwątpienia godzinie
   Nad szpon szatana pierś krwawiej rozrania.

   Dokąd więc idą i jakie katusze,
   Jakie rozkosze czuć mogą te dusze,
   Co przeszły mękę i rozkosz miłości?

   Niebo i piekło poznały na ziemi,
   I wieczność moc swą straciła nad niemi,
   Więc z ciałem giną rozwiane w nicości.

Tłum. Maria Konopnicka

Strona główna