Druga Ojczyzna

Jerzy Liebert


   Nocą, kiedy różowy świt po gwiazdach schodzi,
   Chłód, jak ćma senna, wpada, gdy okno otworzę;
   Myślę, że mnie jak rosę wypije przestworze,
   Że nie ziemia mnie wchłonie i nie ziemia rodzi.

   Że tam, ponad światami, ponad drogą mleczną,
   Nad błękitem, co rankiem w bladą dmucha tarczę -
   jest ojczyzna, za którą tęsknię tu i walczę
   Ze smutkiem, co w duszy rośnie, i z miłością wieczną.

   Bo wierzę, że Bóg wszystko wyrówna i zgodzi.
   Niepokój serca mego z pogodą obszaru,
   Jak obłok, od gwiazd ciężkich i srebra nadmiaru,
   Od ziemi mnie, od ciała i dnia oswobodzi.


Strona główna