Duch

Kazimierz Przerwa-Tetmajer


   Zda mi się czasem w noc,
   Że duch mój idzie przez miasta i sioła
   Z płomiennym mieczem nicestwień anioła,
   Każdy krok jego jest jako chód burz,
   Obala gmachy i pałace w kurz,
   Wszystko, co spotka na swej drodze, niszczy,
   I nie zostawia nic prócz martwych zgliszczy.

   Ludzkość mu cała klnie,
   Przekleństwa ciska mu na głowę hardą,
   A on jej zimną odpowiada wzgardą,
   I dumny, wyższy nad ten cały tłum,
   Idzie, jak wichrów i pożarów szum,
   Wszystko, co spotka na swej drodze, niszczy,
   I nie zostawia nic, prócz martwych zgliszczy.

   Ze snu otrząsam się
   I ducha tego o oczach szatańskich,
   Chcę spętać, przykuć do turni tatrzańskich,
   Lecz on, drwiąc ręce me odpycha precz
   I swój płomienny w górę wznosząc miecz,
   Wszystko co spotka na swej drodze, niszczy
   I nie zostawia nic, prócz martwych zgliszczy.

   I ulec muszę mu,
   A on zapala gwiazdę na swej głowie
   I pokazuje mi ziemskie pustkowie,
   Gdzie zniszczył wszystko: i dobro i zło -
   I miecz odrzuca złoty ogniów rdzą,
   I utrudzony po unicestwieniu
   Spoczywa w głuchym, wieczystym milczeniu.


Strona główna