Dumka

Zygmunt Jan Rumel

   Gdy cieniem po stepie
   Tatarskie dwuroże
   Nadziało na buńczuk
   Włochaty proporzec

   I cuglom puściwszy
   Kosiło badyle
   Strzemieniem o siodło
   Ze skóry kobylej,

   To chutor przypadał
   Do ziemi wołaniem,
   Czy kopyt pędzących
   Posłyszy już granie?...

   Czy strzałą nie dzwonić
   O siwy częstokół,
   A konia stroczywszy
   Kulbaką do boku

   Na burzan wywodzić,
   Na chmiel i tatarak
   I śladem się puścić
   Dwurożnym w moczarach.

   Z Kudaku wywołać
   Śpiącego tam Lacha,
   By sprawił husarię
   Na gniadych wałachach,

   Buławą przeczesał
   Srebrzystej snop brody
   I Boha pokłykał
   Ta maty-swodobu,

   Świtania pokrasił
   Czerwoną maliną
   Sen juczny dwuroży
   Karmionych padliną...

   I słonkiem dnieprowym
   Co w wodzie płakało,
   Zwycięskim kopytom
   Podkowę dał białą.

   Chutorom odpasał
   Częstokół cięciwę
   I miodu utoczył
   Na sny czornobrywe...

   (czerwiec 1941)

Strona główna