Działka

Ludwik Jerzy Kern

   Najlepszym wiosennym lekarstwem jest - działka.
   Działka nam zdrowie wprowadza do ciałka,
   Gdy w łapki się chwyci szpadelek lub grabki,
   Znikają bronchity, katary i sapki.

   Po zimie najczęściej czujemy się głupio.
   To kolki nas kłują, to stawy nas łupią,
   Rączkami bez przerwy się za coś trzymamy,
   Witamin nie mamy, kaszlemy, kwękamy,
   A ciałko w całości to jedna pokusa
   Dla byle wisusa wirusa.

   Tymczasem, jak celnie to gość jeden ujął,
   Wirusy na działkach fatalnie się czują,
   Zupełnie tak samo, jak mors na Saharze,
   Lub kirus w mlecznym barze.

   Gdy słyszą, że ktoś się na działkę wybiera,
   Wpadają w depresję: "A niech to cholera"
   I w strasznym popłochu wynoszą się z ciałek,
   Z tych ciałek dążących w kierunku działek.

   I mając wirusów tych coraz to mniej,
   I zgiąć się nam łatwiej,
   I kucnąć nam lżej,
   I gładko nam idzie kopanie jak rzadko,
   I zgrabniej rabatkę równamy łopatką,
   I chwast usuwamy, co jest jak zakałka,
   I proste to w końcu jak strzałka,
   Że z nas również korzyść ma działka.


Strona główna