Polskie Dzieci Wojny 1939

Romuald Drohomirecki


   To były polskie dzieci, ufne, radosne, spokojne,
   a wróg w dziecięcym ich życiu rozpętał okrutną wojnę.
   Pojawił się głód i nędza, patrzyły jak matka płacze.
   Ojciec gdzieś zginął bez wieści i życie było tułacze.

   W niewoli zmuszane do pracy, ponad dziecięce siły,
   widziały jak innych wrzucano w dól do zbiorowej mogiły.
   Bez trumien, nagie trupy, tak bez żadnego odzienia,
   a każdy na twarzy wyryty miał znak wielkiego cierpienia.

   Oglądały przerażonym wzrokiem, płakały dziecięce oczy.
   Jak bagnet przeszywa ciało, a ziemia krwią się broczy.
   Tam, opalony kikut, trupa ze zgliszczy wystaje.
   Siostra, brat czy matka? Tego już nikt nie poznaje.
   W oddali, jęczy zraniona, cała we krwi unurzana.
   Oraz na boku ktoś kona, bo wielka jest jego rana.

   A dziecko nie może zrozumieć tej okrutnej podłości człowieka.
   I przez całe swe życie odpowiedzi się nie doczeka.
   Dziś, kiedy wiekiem znużony, ciało do snu swe ułoży.
   To w snach wracają wspomnienia i znów się koszmar tworzy...

   Zaledwie skończyła się wojna, w czterdziestym piątym roku.
   To już w odbudowie ojczyzny raźnie dotrzymywali kroku.
   Wcielani do "Służby Polsce" dzielni i młodzi Junacy.
   Zmuszani byli za darmo do "ochotniczej pracy".

   Na wielkich przestrzeniach rosły ogromne budowy.
   Powstaje Nowa Huta, Huta Bieruta koło Częstochowy.
   Inni drążyli węgiel, ze słynnych "Hufców Pracy".
   Dźwigali z ruin Warszawę. Tak pracowali Junacy.

   Nie było żadnej dziedziny bez naszego pokolenia.
   Bo Polska potrzebowała wtedy młodego, prężnego ramienia.
   Wpajano nam piękne hasła, o sile pracujących ludzi.
   Wierzyliśmy w to bezkrytycznie i patriotyzm się budził.

   Czuliśmy radość wielką, że wolna jest polska ziemia!
   A tych, co odkrywali prawdę, pełno było w więzieniach.
   UB to znaczy bezpieka, rządzona była przez wroga.
   A my, by wolną wrócił nam Polskę, błagaliśmy Boga.

   I wreszcie tak się stało, Polska wolnością się cieszy.
   Lecz do sprawiedliwych rządów na razie nikt się nie spieszy.
   Dziś jesteśmy sędziwi, nie każdy z nas budzi się rano,
   a o tym, co daliśmy Polsce, po prostu już zapomniano.

   Emerytury nasze i renty o pomstę wołają do nieba.
   Panowie prominenci! Tym wreszcie zająć się trzeba!
   Cierpliwość nasza się kończy, bo nędza zagląda nam w oczy
   A władza niech zapamięta - niedola Polaków jednoczy.

   Możemy wyjść na ulicę, biedni i zrozpaczeni.
   I trwać w proteście tak długo, aż los nam na lepszy się zmieni.
   To nie jest szantaż ni groźba, lecz proste ludzkie wołanie.
   Niech rozpacz nasza i krzywda zauważona zostanie!

   I apel do dzieci wojny, bardzo już dzisiaj sędziwych.
   Opiszcie swoje wspomnienia, póki jesteście wśród żywych.
   Bo kiedyś świadków zabraknie, gdyż dotrą na kraniec swej drogi.
   Niech pamięć o tym zostanie. Dla ludzkości. Dla zwykłej przestrogi.


Strona główna