Erotyk

Jan Brzechwa

   Przez okno kwadratowe
   Widzę wąsate drzewa,
   Odkąd wdały się ze mną w rozmowę -
   Śpiewam...

   Przez kwadratowe okno
   Widzę, że jesteś młoda,
   A ja noc miałem taką samotną -
   Szkoda!


Strona główna