¦więty gapa

Jan Twardowski


   Kochał - ale nikt go nie chciał
   ¶pieszył się - nikt na niego nie czekał
   kołatał - kto inny otwierał
   biegł z sercem - droga się urwała
   jeszcze tęsknił za kim¶ przez furtkę ogrodu

   - nie chce nie dba żartuje
   wróżyli mu z li¶ci

   i było pusto
   jakby ¶wiat powiedział
   na wieki wieków amen
   już tylko przez grzeczno¶ć


Strona główna