Modlitwa do Gidelskiej Pani

Marek Dębski


   Ty, co niebo otwierasz błyskawicą gromu
   I nas otaczasz opieką swego domu
   I Ty, co niebo rozpalasz zorzami
   Módl się za nami

   Ty, co chorym nadzieje przywracasz przez wieki
   I konającym, snem wiecznym zamykasz powieki
   I Ty, co życie dajesz słońca promieniami
   Módl się za nami

   Ty, coś w dziecka codziennej modlitwie
   W naszym trudzie i życia upartej gonitwie
   I Ty, coś ślepca martwymi oczami
   Módl się za nami

   Ty, co zbłąkanym zgubione wskazujesz ślady
   I ocaliłaś nas z wojen okrutnych - germańskiej zagłady,
   I Ty, co nas prowadzisz sumień naszych krętymi drogam
   Módl się za nami

   Za Ojczyzny naszej powikłane losy
   Za podłych szalbierzy pełne trzosy
   Za żołnierskie mogiły znaczone krzyżami
   Módl się za nami

   Za grzechy nasze i myśli szkaradne
   Oczy zaślepione i uczucia żadne
   Za naszych bliskich cierpienia
   I dzieci naszych stracone marzenia
   Wybacz nam Pani

   Za czynów naszych szlachetne porywy
   Za żywot piękny i godziwy
   Za wyciągnięte w potrzebie dłonie
   I troskami srebrzone skronie
   Pobłogosław nam Pani

   Za błękit nieba i rosę zarania
   Za łzy radości i łzy pojednania
   Za dziecka słowa pierwsze
   I wolą Twoją pisane wiersze
   Dziękuję Ci Gidelska Pani

   Sanktuarium Matki Boskiej Gidelskiej
   Gidle koło Radomska


Strona główna