Huczy woda po kamieniach

Adam Asnyk


   Huczy woda po kamieniach,
   A na głębi cicho płynie -
   Nie sądź ludzi po zachceniach,
   Ale prawdy szukaj w czynie.

   Kto prawdziwie czuć niezdolny,
   Ten się szumem słowa pieści -
   Potok głośny a swawolny
   Mało wody w sobie mieści.

   Lecz spokojnej cisza toni
   Zwykle wielką głąb zwiastuje -
   Na wiatr uczuć swych nie trwoni,
   Kto głęboko w duszy czuje!


Strona główna