Jak dobrze nam

Autor nieznany

    Jak dobrze nam zdobywać góry     a    d
    I młod± piersi± wchłaniać wiatr      E7  a
    Prężnymi stopy deptać chmury      A7  d
    I palce ranić ostrzem skał.            E7  E  a

    Mieć w uszach szum, strumieni ¶piew          a    d
    A w żyłach roztętnion± krew (czerwon±)      E7  a    C  (E7)
    Hejże hej, hejże ha, żyjmy więc póki czas    a   E7  G   C
    Bo kto wie, bo kto wie, kiedy znowu ujrzę was.   a   A7  d  a  E7  a

    Jak dobrze nam głębok± noc±
    Wędrować jasn± wstęg± szos
    Patrzeć jak gwiazdy niebo złoc±
    I czekać co przyniesie los.

    Jak dobrze nam po wielkich szczytach
    Wracać w doliny progi swe
    Przyjaciół jasne twarze witać,
    Ach młoda duszo raduj się!


Strona główna