Ach, jak mi smutno!

Adam Asnyk

   Ach, jak mi smutno! Mój anioł mnie rzucił,
   W daleki odbiegł świat
   I próżno wzywam, ażeby mi zwrócił
   Zabrany marzeń kwiat.

   Ach, jak mi smutno! Cień mnie już otacza,
   Posępny grobu cień;
   Serce się jeszcze zrywa i rozpacza
   Szukając jasnych tchnień;

   Ale na próżno uciszyć się lęka
   I próżno przeszłość oskarża rozrzutną...
   Ciąży już nad nim niewidzialna ręka -
   Ach, jak mi smutno!


Strona główna