Życie jak opowieść…

Hanna Wasiak


   Podnieś się
   z kanapy
   z fotela
   z łóżka
   Uczyń swoje życie
   opowieścią
   obrazem
   sonatą
   Pisz
   Tańcz
   Maluj
   Graj
   Żyj wbrew
   diagnozom
   rokowaniom
   przewidywaniom
   Żyj
   Żyj póki twojego imienia nie wyryto w kamieniu...

   Nałęczów, maj 2015 r.


Strona główna