Jeśliś jest prawdą

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska


   Jeśliś jest prawdą, przyjdź do mnie bez słów
   i weź w Twe ręce wszystko co dać mogę,
   lecz jeśliś snem jest pośród innych snów,
   och! to samotną puść mnie w dalszą drogę.

   Czy wiesz, co znaczy być jak biały bez,
   który ku słońcu wypręża się cały,
   i tak już za nic nie chcieć więcej łez? -
   Patrz na me oczy - one już płakały -


Strona główna