Mimo to...

Matka Teresa z Kalkuty

   Ludzie są nierozsądni, nielogiczni i zajęci sobą,
      Kochaj ich mimo to.
   Jeśli uczynisz coś dobrego, zarzucą ci egoizm i ukryte intencje.
      Czyń dobro mimo to.
   Jeśli ci się uda, zyskasz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów.
      Staraj się mimo to.
   Dobro, które czynisz, jutro zostanie zapomniane.
      Czyń dobro mimo to.
   Uczciwość i otwartość wystawią cię na ciosy.
      Bądź mimo to uczciwy i otwarty.
   To, co zbudowałeś wysiłkiem wielu lat, może przez jedną noc lec w gruzach.
      Buduj mimo to.
   Twoja pomoc jest naprawdę potrzebna.
   Ale kiedy będziesz pomagał ludziom, oni mogą cię zaatakować.
      Pomagaj mimo to.
   Daj światu z siebie wszystko, a wybiją ci zęby.
      Mimo to dawaj światu z siebie wszystko.

Strona główna