Kochaj, pracuj, tańcz...

Autor nieznany

   Kochaj tak, jak gdyby nikt nigdy nie sprawił Ci cierpienia.
   Pracuj tak, jak gdyby¶ nie potrzebował pieniędzy.
   Tańcz tak, jak gdyby nikt Cię nie ogl±dał.
   ¦piewaj tak, jak gdyby nikt Cię nie słuchał.
   Żyj tak, jak gdyby tu był raj na ziemi...

Strona główna