* * * (Kochałem panią...)

Aleksander Puszkin

   Kochałem panią - i miłości mojej
   Może się jeszcze resztki w duszy tlą,
   Lecz niech to pani już nie niepokoi,
   Nie chcę cię smucić nawet myślą tą.

   Kochałem bez nadziei i w pokorze,
   W męce zazdrości, nieśmiałości, trwóg,
   Tak czule, tak prawdziwie - że daj Boże,
   Aby cię inny tak pokochać mógł.


Strona główna