Kropla w morzu

Zbigniew Jankowski

   Co złe - strumieniem
   po oczach i rękach,
   co dobre - kroplą
   wschodzi

   I właśnie w nią, prawie nieobecną,
   uwierzyć spragnionym brzegiem.
   Ona jest
   cichym zwiadem oceanu.


Strona główna