Nieśmiertelność ksiąg

Zuzanna Rabska

   Ten popiół, który bielą tragiczną zaściela
   Podwórze, niby całun posępnej żałoby
   To są księgi. Jak śniegiem posypane groby,
   Tak śpią tu cicho mędrców i poetów dzieła!

   Niedawno je szarpała zawziętość płomieni,
   Zlewając się z płomieniem ich twórczego ducha!
   Na dziki szał zniszczenia opadła noc głucha,
   Z grozy zadrżały nawet gruzy i kamienie!

   Pochylmy czoła w miejscu, gdzie ten stos się palił
   Ogień strawił doczesne cennych tomów ciało,
   Z piękna skór, druków, rycin nic się nie ostało!

   Lecz to, co jest i było nieśmiertelne w księgach:
   Serca, ducha ludzkiego niezłomna potęga
   Przeszła w tych, co nad kartą tych książek dumali!


Strona główna