Legenda

Józef Ratajczak


   Taką legendę mi pokaż,
   co siedzi wciąż
   w jamie smoka
   i kryje się w kopcu Kraka.
   To jest legenda na plakat.

   Taką legendę mi przyślij,
   co skacze z Wandą
   do Wisły
   i mieszka w Mysiej Wieży.
   Taką legendę chcę przeżyć.

   Bo takie legendy uczą:
   Śpiący Rycerze
   się zbudzą,
   Piast przyjdzie
   i Kościuszko.
   To są legendy nad łóżko.

   Malować je i powiesić.
   Niech zawsze nad nami płyną
   w pieśni.
   A potem w szkolnym zeszycie
   napisać je sobie,
   jak życie.


Strona główna