List

Józefa Bąkowska

   Chciałam list pisać do ciebie
   Na listku róży,
   Lecz listek mógłby zaginąć
   W chaosie burzy;

   Chciałam na skrzydłach motyla
   Złoconym wzorem
   Pisać do ciebie, lecz motyl
   Ginie wieczorem.

   Chciałam list oddać zdrojowi
   W górach szumnemu,
   Ale zdrój mógłby list odnieść
   Komu innemu;

   Więc chciałam list rzucić z gwiazdą
   W dół spadającą,
   Lecz duszę by twą paliła
   I tak gorącą!

   Chciałam znów list mój zaczepić
   O błysk na niebie,
   Ale się bałam, by piorun
   Nie zabił ciebie!

   I tak nie zjawia się poseł
   Dosyć bezpieczny,
   A list mój leży do ciebie
   Taki serdeczny.


Strona główna