Litania

Julian Tuwim

   Modlę się, Boże, żarliwie,
   Modlę się, Boże, serdecznie:
   Za krzywdę upokorzonych,
   Za drżenie oczekujących,
   Za wieczny niepowrót zmarłych,
   Za konających bezsilność,
   Za smutek niezrozumianych,
   Za beznadziejnie proszących,
   Za obrażonych, wyśmianych,
   Za głupich, złych i maluczkich,
   Za tych, co biegną zdyszani
   Do najbliższego doktora,
   Za tych, co z miasta wracają
   Z bijącym sercem do domu,
   Za potrąconych grubiańsko,
   Za wygwizdanych w teatrze,
   Za nudnych, brzydkich, niezdarnych,
   Za słabych, bitych, gnębionych,
   Za tych, co usnąć nie mogą,
   Za tych, co śmierci się boją,
   Za czekających w aptekach
   I za spóźnionych na pociąg,
   - ZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW ŚWIATA,
   Za ich kłopoty, frasunki,
   Troski, przykrości, zmartwienia,
   Za niepokoje i bóle,
   Tęsknoty, niepowodzenia,
   Za każde drgnienie najmniejsze,
   Co nie jest szczęściem, radością,
   Która niech ludziom tym wiecznie
   Przyświeca jeno życzliwie -
   Modlę się, Boże, serdecznie,
   Modlę się, Boże, żarliwie!

Sokrates tańczący, 1920

Strona główna