Czerwone maki na Monte Cassino

sł. Feliks Konarski, muz. Alfred Longin Schütz
Przeczytaj historię powstania pieśni

   Czy widzisz te gruzy na szczycie?        C
   Tam wróg twój się kryje jak szczur!      d
   Musicie! Musicie!! Musicie!!!                G
   Za kark wziąć i strącić go z chmur!      C
   I poszli szaleni, zażarci
   I poszli zabijać i mścić!                      C7 d
   I poszli - jak zawsze - uparci!             C
   Jak zawsze za honor się bić!               D7 G7 G
    
    Czerwone maki na Monte Cassino            C
    Zamiast rosy piły polską krew...              f6
    Po tych makach szedł żołnierz i ginął        G7 C
    Lecz od śmierci silniejszy był gniew!         G7 C
    Przejdą lata i wieki przeminą                   C
    Pozostaną ślady dawnych dni...              [C7] f
    I tylko maki na Monte Cassino                [B9] [B] C
    Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi!    D7 G7 C

   Runęli przez ogień straceńcy!
   Niejeden z nich dostał i padł
   Jak ci, z Somosierry szaleńcy!
   Jak ci, spod Rokitny sprzed lat!
   Runęli impetem szalonym
   I doszli! I udał się szturm!
   I sztandar swój biało-czerwony
   Zatknęli na gruzach wśród chmur!...
    

    Czerwone maki...

   Czy widzisz ten rząd białych krzyży?
   To Polak z honorem brał ślub!
   Idź naprzód! Im dalej, im wyżej
   Tym więcej ich znajdziesz u stóp!
   Ta ziemia do Polski należy
   Choć Polska daleko jest stąd
   Bo wolność krzyżami się mierzy!
   Historia ten jeden ma błąd!
    

    Czerwone maki...

Strona główna