Miejsce

Józef Ratajczak


   Miejsce
   które zajmuję w twoim życiu
   leży odłogiem
   Na ścieżkach
   kwiaty opadłe
   głogi
   Nikt tu nie chodzi
   by zbierać farby jesieni
   chociaż twa ręka
   uparcie chwasty pleni.


Strona główna