Milcząc

Julian Tuwim


   Zakochanemu tak szczęśliwie,
   Tak nieszczęśliwie, jak ja umiem,
   Najlepiej spędzić noc w zadumie.
   Nad czym? Nad niczym. Ale tkliwie.

   Między zachodem a jutrzenką
   Wdać się w milczenie, jak w rozmowę,
   Powtarzać w myśli - Norwidowe:
   "Nic od ciebie nie chcę, śliczna panienko"...


Strona główna