Modlitwa

Robert Wiktorowicz

   Odezwij się
   Niech zadrży przed ołtarzem
   w świętości zastygłe powietrze
   Nie pragnę dotykać przebitego boku
   wkładać palców w ślady gwoździ
   Wystarczy mi usłyszeć
   a powiem
   - Pan mój i Bóg mój -

   Bo widzisz
   nie radzę sobie z absolutem
   Słysząc "wieczność"
   pragnę znać początek i kres
   Mówiąc "nieskończoność"
   w kilku głoskach zamykam Wszechświat

   I błogosławię
   ciepło kobiecych dłoni
   ożywczy zapach mięty
   na języku aksamit czekolady


Strona główna