Możem Cię nigdy nie kochał tak szczerze...

Antoni Lange

   Możem Cię nigdy nie kochał tak szczerze...
   Jak dzi¶, gdy jestem od ciebie daleki,
   Kiedy nas dziel± i góry i rzeki...
   W sercu mym bóstwo jakie¶ ciebie strzeże.

   Jeżeli ludzie mog± się z oddali
   Porozumiewać - a wierzę, że mog±
   I że do ciebie powietrznian± drog±
   Dochodzi głos mój, co się niemo żali:

   To ty mnie słyszysz... Słyszysz moje skargi
   Przeczuwasz bole¶ć, co m± duszę tłoczy -
   I wiesz, jak głodne twych oczu me oczy,
   I wiesz, jak głodne twoich warg me wargi.

   Oczekiwałem na dobra bezcenne
   I dla nich wszystkie znosiłem ciężary;
   Lecz nie ujrzałem wcielenia swej mary,
   Ujrzałem wydmy i głazy kamienne.

   Po złotych zorzach moje serce płacze -
   I słyszę ciebie - z oddalenia słyszę -
   I rzucam okrzyk w tę przestworn± ciszę:
   Przebaczam wszystkim - sobie nie przebaczę!

   Jeste¶ jak bóstwo niewidzialne,
   W którego istno¶ć duch pobożny wierzy,
   Ale go z ziemskich nie dojrzy wybrzeży,
   Chyba na jakie¶ mgnienie pożegnalne.


Strona główna