Na plaży

Ludwik Jerzy Kern

   Siedzę sobie w grajdole
   w odbiorniku Opole
   cały miesiąc niedzieli
   dzięki morskiej kąpieli
   na dodatek odpada mi mycie

   Pełno wdzięcznych bobasków,
   obok nich babki z piasku
   takie babki to frajda nie mała
   a za tymi babkami
   no przypatrzcie się sami
   Większe babki. Z krwi takie i ciała

   Leży babka na plaży
   przyrumienia się, smaży
   praży nogi i tułów i ramiona
   wszystko zgadza tu mi się
   jak w tym starym przepisie
   "Dobra babka ma być wypieczona".


Strona główna