Lekcja konwersacji

Kazimierz Wierzyński


   Nie mów o Polakach i Żydach,
   To pole minowe.

   Nie mów o Polakach i Ukraińcach,
   To pole minowe.

   Nie mów o Polakach i Czechach,
   To pole minowe.

   Nie mów o Polakach i Litwinach,
   To pole minowe.

   Nie wstępuj na pole minowe,
   Wylecisz w powietrze.

   Są jeszcze inne,
   Na które wstąpiliśmy przedtem
   I także nie ma o czym gadać.

   Tak było dawniej,
   Tak jest teraz,
   I tak będzie zawsze

   Póki będziemy paść się
   Na łące zacietrzewionych osłów.


Strona główna