Ocalony

Tadeusz Różewicz

   Mam dwadzieścia cztery lata
   Ocalałem
   Prowadzony na rzeź

   To są nazwy puste i jednoznaczne
   Człowiek i zwierzę
   Miłość i nienawiść
   Wróg i przyjaciel
   Ciemność i światło

   Człowieka tak się zabija jak zwierzę
   Widziałem:
   Furgony porąbanych ludzi
   Którzy nie zostaną zbawieni.

   Pojęcia są tylko wyrazami:
   Cnota i występek
   Prawda i kłamstwo
   Piękno i brzydota
   Męstwo i tchórzostwo.

   Jednakowo waży cnota i występek
   Widziałem:
   Człowieka który był jeden
   Występny i cnotliwy.

   Szukam nauczyciela i mistrza
   Niech przywróci mi wzrok słuch i mowę
   Niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia
   Niech oddzieli światło od ciemności.

   Mam dwadzieścia cztery lata
   Ocalałem
   Prowadzony na rzeź.


Strona główna