Odchodzimy w ciszy...

Andrzej Fugiel (lekarz z Nowego Sącza)

   ...Odchodzimy w ciszy
   w przeszłość, zapomnienia
   kto nas wspomni, kto o nas zapyta?
   chyba nikt

   bo życie toczy się dalej
   i ktoś kiedyś zobaczy ten ślad
   wyblakłej pieczątki na pożółkłym papierze
   i może zapyta
   a kto to był?, co zrobił?

   i módlmy się by ten ślad mówił o nas:
   to był ktoś
   to był prawdziwy człowiek
   bo tak naprawdę liczy się tylko pamięć...

   To prawdziwe człowieczeństwo winno nas naprawdę odróżniać i bronić od:
   "...wydeptanych pantofli i kryształu na stole..."
   od tej nijakiej szarości
   od tej przerażającej bylejakości

   Wszak "sedare dolorem est opus diviinum"


Strona główna