Pan Jezus niewierzących

ks. Jan Twardowski


   Pan Jezus niewierzących
   chodzi między nami
   trochę znany z Cepelii
   trochę ze słyszenia
   przemilczany solidnie
   w porannej gazecie
   bezpartyjny
   bezbronny
   przedyskutowany
   omijany jak
   stary cmentarz choleryczny
   z konieczności szary
   więc zupełnie czysty

   Pan Jezus niewierzących
   chodzi między nami
   czasami się zatrzyma
   stoi jak krzyż twardy

   wierzących niewierzących
   wszystkich nas połączy
   ból niezasłużony
   co zbliża do prawdy


Strona główna