Pochwała książki

Henryk Zbierzchowski

   (...) Przyjaźń przeminie po pierwszym upiciu,
   Miłość się urwie najkraśniejszej wstążce,
   Za mało mamy pięknych spotkań w życiu,
   Lecz najpiękniejsze zawdzięczamy książce.

   W godzinach smutku, tęsknoty, wesela,
   Wracamy do niej jak do przyjaciela.
   Księgo! Tyś źródłem z którego wytryska
   Strumień człowieczej nieśmiertelnej myśli.

   Czas przez ruiny idzie i zwaliska,
   Lecz twego trwania nigdy nie przekreśli.
   Bowiem się z ducha wiedzie twa potęga -
   Mijają ludzie, pozostaje księga.


Strona główna