Kto jest poetą

Tadeusz Różewicz

   Poetą jest ten który pisze wiersze
   I ten który wierszy nie pisze

   Poetą jest ten który zrzuca więzy
   I ten który więzy sobie nakłada

   Poetą jest ten który wierzy
   I ten który uwierzyć nie może

   Poetą jest ten który kłamał
   I ten którego okłamano

   Ten który upadł
   I ten który się podnosi

   Poetą jest ten który odchodzi
   I ten który odejść nie może


Strona główna