Porównanie

Anna Kamieńska

   Piszę ziemia
   a mówię morze
   mówię ja
   bo myślę o tobie

   Słońce przecieka w owoc
   wszystko przelewa się we wszystko
   wiatr jakiś miesza rozmaitość rzeczy
   strumień jedności zaciera granice
   jedna jest krew

   Tworzyć to znaczy
   nagle
   ujrzeć całość
   Tak tworzy Bóg
   nam dana
   iskra

   Rzecz z rzeczą sczepia się
   pazurem podobieństwa
   rzecz szuka rzeczy i gdzieś na ich styku
   rodzi się światło sensu

   Rzeczy kochają rzeczy pragną siebie
   jest w nich namiętność przeciwieństwa
   Tam gdzie się kończy jedna
   druga się zaczyna
   W tej szczelnej sieci
   niepochwytne drganie
   światło
   trzepoce srebrnym ciałem

   Jesteś osobny
   ale mieszkasz we mnie
   Czym jest rozłąka
   czy nic może dzielić
   Co boskie
   schodzi do człowieka
   co ludzkie
   rzuca na kolana

Drugie szczęście Hioba, 1974

Strona główna