Czego nam potrzeba

Teofil Lenartowicz


   Daleko, daleko
   Te wody już cieką,
   Przy których widziałem,
   Przy których słyszałem,
   Co tu wyśpiewałem.

   I dęby spróchniały,
   Co przy chacie stały,
   Pod których konary
   Siadał dudarz stary,
   Co się po wsiach włóczył
   I piosneczek uczył.
   Ale w myśli mojej
   Wszystko żywo stoi.

   Sosna rosochata
   I na łące rzeczka,
   Kędy jaskółeczka
   Latała skrzydlata,
   A białe gołębie
   Siadały na dębie,
   A w oknie siadała
   Panieneczka biała,
   Co pieśni śpiewała.

   Ach, w niebie kraj taki
   Jak polskie równiny,
   A jakie chłopaki,
   A jakie dziewczyny,
   Ach, Boże jedyny!

   A Wisła, ta rzeka,
   Co w morze ucieka,
   Co siwa u brzegu,
   A modra z daleka,
   Gdzie płynąc na tratwie
   Flis przygrywa dziatwie
   I wiezie za morze
   Mazowieckie zboże,
   Ach, Bożeż mój, Boże!

   A każdziuchne pole
   Równe jak po stole,
   To jak z ciepłą wiosną
   Pszenice porosną,
   A zboże kłosieje,
   A wiater powieje,
   To zda się w tym zbożu,
   Że płyniesz po morzu,
   Tak wietrzyk kłosami
   Buja jak falami.

   Och, kraj nasz tak błogi,
   Że widząc te niwy,
   Choć człowiek ubogi,
   A jednak szczęśliwy
   I takiej natury,
   Że się nie oddali,
   Choćby mu dawali
   Nawet złote góry.

   Zielona dąbrowa,
   Stado koni biega,
   A jak się wierzbowa
   Fujarka rozlega?
   A jak się tam bawią,
   Jakie bajki prawią?

   Toteż, dawniej, było,
   Wszystko się bawiło,
   Tak w tym kraju milo.

   Teraz tam inaczej,
   Teraz nie zobaczy
   Tych wszystkich radości,
   Same tam żałości.
   To po dawnych dworach
   Srebro stało w worach,
   Na srebrze jadali,
   W jedwabiach chadzali,
   Teraz jedzą z gliny,
   Mój Boże jedyny!

   Lecz choć nie ma wiela
   Bogactwa, wesela,
   Chociaż więcej biedy,
   Niźli było kiedy,
   Wspomnij jeno komu,
   Że ma odejść z domu,
   I z domu, i z kraju,
   Łzami się obleje,
   Na śmierć zatęsknieje
   Po ojczystym raju.

   Nic by nie potrzeba
   Do naszego nieba,
   Jak tylko swobody,
   Równości i zgody.

   O, dajże to, Panie,
   Niechaj się tak stanie
   Dla polskiej krainy,
   Mój Boże jedyny!


Strona główna